Onderstaande algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten, waarbij de Zevij – Necomij optreedt als koper c.q. verwerver van goederen en of diensten.

Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Inkoopvoorwaarden (Nederlands)

General purchase conditions (English)

Allgemeine einkaufsbedingungen (Deutsch)